aanspreekpunt voor whiplash- letselschade
Home
Wij over onszelf
Diensten
News
Links
Contact
Contactformulier
Zo vindt u ons
Sitemap
Vonnissen
Gastenboek 

 

Letselschade en aansprakelijkheid

Indien (letsel)schade is veroorzaakt door andere, krijgt u als slachtoffer waarschijnlijk te maken met aansprakelijkheid. Indien iemand anders verantwoordelijk is voor de (letsel)schade die u hebt opgelopen, zal deze ook de schade dienen te vergoeden. Met andere woorden u kunt de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw (letsel)schade.

Dus moet u weten wanneer u iemand aansprakelijk kan stellen voor uw (letsel)schade. Gelukkig is in de wet geregeld wanneer iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Daarbij maakt de wet een onderscheid tussen aansprakelijkheid op grond van “toerekenbare tekortkoming” en aansprakelijkheid op grond van “onrechtmatige daad”.

 

Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

De wet spreekt van een onrechtmatige daad als een derde partij verwijtbaar onrechtmatig handelen kan worden toegerekend. Tevens moet er in het geval van letselschade ook een duidelijk aantoonbaar verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de schade (causaal verband) welke door u is opgelopen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan kan schadevergoeding gevraagd worden. We hebben hier dan te maken met en schuldaansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid bij toerekenbare tekortkoming

De wet spreekt van een toerekenbare tekortkoming als de ene partij zijn verplichting uit een overeenkomst niet nakomt, niet tijdig nakomt of niet behoorlijk nakomt. In de wet is aangegeven dat de werkgever altijd moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Mocht de werkgever dit nalaten, dan schiet hij tekort in het nakomen van de overeenkomst die met de weknemer is gesloten. We kunnen dan zeggen dat de werkgever toerekenbaar tekort is geschoten. Een voorbeeld: niemand zal de directeur van een pakketdienst verwijten dat een chauffeur gewond is geraakt tijdens een roekeloze inhaalmanoeuvre. Het wordt anders als de werkgever zijn wagenpark verwaarloosd en een van zijn chauffeurs bij een slippartij gewond raakt, waarbij blijkt dat de banden van de auto glad waren. In dit geval heeft de werkgever duidelijk niet aan zijn zorgplicht voldaan en is dus aansprakelijk voor de (letsel)schade die de chauffeur heeft opgelopen.

Terug

B. Klip Letselschade  | info@bklipletselschade.nl | onderdeel van het Whiplash Informatiecentrum Europa | T.: 0167-56 27 66